HoofdmenuKarma van Karma - deze knop linkt naar de websites van de Karmapa en de Kagyupa.Deleg voor geluk en juistheid - deze knop linkt naar de home page.Chö is dharma - deze knop linkt naar de dharmaleer.Phel betekent praktiseren - deze knop linkt naar het programma van meditatiecursussen en inwijdingen.Ling is plaats in het Tibetaans - achter deze knoop vindt u informatie over het centrum te Hantum. Symbool voor Tibet en het Tibetaanse Boeddhisme
Symbool voor Tibet en het Tibetaanse Boeddhism HoofdmenuKarma van Karma - deze knop linkt naar de websites van de Karmapa en de Kagyupa.Deleg voor geluk en juistheid - deze knop linkt naar de home page.Chö is dharma - deze knop linkt naar de dharmaleer.Phel betekent praktiseren - deze knop linkt naar het programma van meditatiecursussen en inwijdingen.Ling is plaats in het Tibetaans - achter deze knoop vindt u informatie over het centrum te Hantum.

Boeddhistisch Studie- en Meditatiecentrum

o.l.v.
Chödje Lama Gawang RinpocheDe 13 meter hoge Stoepa voor de wereldvrede, genaamd "Tashi Gomang", is gebouwd door Lama Gawang Rinpoche.
Het heeft vier jaar geduurd om dit te volbrengen. Niet alleen de mooie buitenkant is bijzonder, maar de Stoepa is ook tot de top gevuld met vele bijzondere en heilige voorwerpen zoals: twee ringsel relikwieën van de Boeddha, een levensader, ontelbare mantra's, gebeden, mandala's en tsatsa beelden, alsmede tempel offeringen, muziekinstrumenten en verschillende soorten vazen.
Het in stand houden van de Stoepa dient door een echte Lama met hoge meditatie ervaring, die anderen helpt, competent en puur is, gedaan te worden. Dat is goed voor het land. Wanneer een gewone man of vrouw dat doet, ontstaat er onvrede en ongeluk. Tevens vergt het onderhoud van de Stoepa niet alleen veel werk, maar kost ook veel geld, uw donatie is daarbij onontbeerlijk.
Donaties graag op NL62 INGB 0004499995 t.n.v. Karma Deleg Chö Phel Ling

Dank u wel

Chödje Lama Gawang Rinpoche


Vrij vertaald is de naam van het centrum: Karmapa's (karma) plaats (ling) voor de geluk brengende (deleg) dharma (chö) ontwikkeling (phel). Deze website biedt toegang tot uitgebreide informatie over het Tibetaans Boeddhisme en biedt u mogelijk een springplank tot verlichting.

De makers van deze webpagina´s dragen hun werk op aan Zijne Heiligheid de 17de Gyalwa Karmapa Ogyen Trinley Dorje en aan diens afgezant, Chödje Lama Gawang Rinpoche die Boeddha´s verlossingsleer in de goed bewaarde Kagyulijn als geen ander in Nederland heeft overgedragen.


Dorje symboolEen kleine, meestal bronzen, staf die lama's in hun rechterhand houden bij rituelen (met een bel in de linker).
De dorje symboliseert de bliksemschicht van verlichting...... het moment waarop de mediterende de ware aard van de geest ziet en van het lijdende ego wordt verlost.

Laatste nieuws:

We hebben de prijs van de maaltijden verhoogd. Vegetarische biologische maaltijden kosten nu €10,-- per dag, voorheen was dat €7,50.

Dorje symboolEen kleine, meestal bronzen, staf die lama's in hun rechterhand houden bij rituelen (met een bel in de linker).
De dorje symboliseert de bliksemschicht van verlichting...... het moment waarop de mediterende de ware aard van de geest ziet en van het lijdende ego wordt verlost.


Dorje symboolEen kleine, meestal bronzen, staf die lama's in hun rechterhand houden bij rituelen (met een bel in de linker).
De dorje symboliseert de bliksemschicht van verlichting...... het moment waarop de mediterende de ware aard van de geest ziet en van het lijdende ego wordt verlost.

Bevrijding
Geluksknoop - Tibetaans Boeddhistisch symbool
De Vier Onmetelijkheden

Moge alle wezens geluk verkrijgen en de oorzaken van geluk kunnen scheppen.

Moge zij allen vrij zijn van het lijden en van het scheppen van de oorzaken van lijden.

Moge zij dat nobele geluk vinden dat nooit door lijden kan worden besmeurd.

Moge zij allen universeel en onpartijdig meedogen kunnen opbrengen, voorbij wereldse vooroordelen ten opzichte van vriend of vijand - voor alle levende wezens.


Dorje symboolEen kleine, meestal bronzen, staf die lama's in hun rechterhand houden bij rituelen (met een bel in de linker).
De dorje symboliseert de bliksemschicht van verlichting...... het moment waarop de mediterende de ware aard van de geest ziet en van het lijdende ego wordt verlost.Anbi pagina

website laatst bijgewerkt op
  6 maart 2017

© WWW.KARMAKAGYU.NL