HoofdmenuKarma van Karma - deze knop linkt naar de websites van de Karmapa en de Kagyupa.Deleg voor geluk en juistheid - deze knop linkt naar de home page.Chö is dharma - deze knop linkt naar de dharmaleer.Phel betekent praktiseren - deze knop linkt naar het programma van meditatiecursussen en inwijdingen.Ling is plaats in het Tibetaans - achter deze knoop vindt u informatie over het centrum te Hantum. Symbool voor Tibet en het Tibetaanse Boeddhisme

Chö ~ DHARMA
Symbool voor Tibet en het Tibetaanse Boeddhism HoofdmenuKarma van Karma - deze knop linkt naar de websites van de Karmapa en de Kagyupa.Deleg voor geluk en juistheid - deze knop linkt naar de home page.Chö is dharma - deze knop linkt naar de dharmaleer.Phel betekent praktiseren - deze knop linkt naar het programma van meditatiecursussen en inwijdingen.Ling is plaats in het Tibetaans - achter deze knoop vindt u informatie over het centrum te Hantum.

Het Achtspakige Dharmawiel - symbool voor de acht stelregels van Boeddha´s leer over de oorzaken van lijden en het opheffen daarvan.


De Witte en de Zwarte weg
Elk wezen wil gelukkig zijn, niemand wil lijden.
Hallo,

Als ik denk dat ik alleen geboren ben, dat klopt niet. Samen met mij zijn er nog twee baby's geboren. Zij worden de witte en zwarte karma baby's genoemd. Zij zijn altijd bij me: de witte karma baby op mijn rechter schouder, de zwarte karma baby op mijn linker schouder. De witte baby verbindt met het hogere, de zwarte baby komt als een demon. De witte baby verzamelt en telt de witte steentjes voor de positieve handelingen die je doet, de zwarte baby verzamelt en telt de zwarte steentjes voor de negatieve handelingen die je doet. Op het moment van sterven gaan we samen, en alle steentjes worden geteld. Mijn positieve handelingen creŽren het lichte, vreugdevolle en gelukkige pad, mijn negatieve handelingen creŽren het donkere, depressieve en ongelukkige pad. De uitkomst van het tellen bepaalt welk pad ik zal gaan. Daarom heeft men een manier nodig om veel verdienste, witte steentjes, te verzamelen. Dit is mijn eigen keus. Houd dit altijd in gedachte.Niets slechts te doen, wat dan ook
Al wat goed is te cultiveren
En een volledig vredige geest te ontwikkelen.

Dat is de Leer van de Heer BoedhaDe 10 onverdienstelijke handelingen
en de 10 verdienstelijke handelingen


10 onverdienstelijke handelingen, die dienen te worden voorkomen
3 hiervan zijn lichamelijke handelingen;
- het nemen van leven
- het nemen van wat niet gegeven is
- seksueel wangedrag

4 hiervan zijn gesproken handelingen;
- liegen
- tweespalt zaaien
- harde pijnlijke woorden
- onbenullig geklets

3 hiervan zijn mentale handelingen;
- gedachten die voortkomen uit begeerte
- kwaadaardige gedachten tegen anderen
- verkeerde kijk

10 verdienstelijke handelingen, die dienen te worden ontwikkeld
Deze zijn het tegenovergestelde
van de 10 onverdienstelijke handelingen
3 lichamelijk positieve handelingen;
- het afzien van het nemen van leven, en levende wezens bescherming bieden, levens redden
- niet nemen wat niet gegeven is, maar vrijgevigheid beoefenen
- geen seksueel wangedrag, maar trouw zijn aan je partner of naar de disciplinaire voorschriften leven

4 gesproken positieve handelingen;
- afzien van leugens, en de waarheid spreken
- stoppen met tweedracht te zaaien, en mensen verzoenen
- ruwe woorden vermijden, en vriendelijke taal spreken
- geen betekenisloze praatjes hebben, maar gebeden opzeggen

3 mentale positieve handelingen;
- hebberigheid vermijden, en vrijgevigheid beoefenen
- stoppen anderen kwaad toe te wensen, in plaats daarvan de wens hen te kunnen helpen ontwikkelen
- stoppen met het hebben van een verkeerde kijk, het vestigen van een juist en oprecht vooruitzicht
Nu is het moment voor zinvolle Dharma leringen, geschikt voor Europese levens omstandigheden.
De mensen leven door onwetendheid in geestelijke duisternis.
Om deze onwetendheid op te heffen en onze kennis te ontplooien en verlichten, beoefenen we in de eerste plaats de meditatie van " Manjushri", genaamd de brul van de leeuw (Djamjang ngaseng), door Karma Chagmay.
Ten tweede wordt de Powa meditatie beoefend. Omdat we niet weten wanneer we zullen sterven, is de kans dat er dan een Lama aanwezig is om de powa te volbrengen erg klein. Om onszelf te kunnen bevrijden op dat moment, oefenen we nu de powa meditatie, totdat het geheime teken verschijnt. We kunnen ons bewustzijn dan naar "Dewachen" (het Pure Land van Grote Gelukzaligheid) overbrengen.
Ten derde is het goed om het "Bardo Theudol" (bevrijding in bardo door horen) te kennen. Met de dood komen de zeer angstige ervaringen van "bardo" (tussentijd). Deze worden overwonnen door het beoefenen van de meditatie. Met deze meditatie zal je voorbereid worden om het bardo te leren herkennen,
Deze drie meditaties zijn de krenten in de pap; de essentie van het hart van de Dharma. Deze drie beoefeningen geven extreem snelle realisaties. Je hebt geen andere Dharma nodig. Dit is de geheime instructie, "Chik Shi Kundrel" oftewel "Het Ene te Kennen Is Alles te Weten"
Heb je respect en liefde voor jezelf, beoefen dan met volharding en doorzetting deze Dharma.
Hierdoor zul je veel geluk en voorspoed ervaren.
DE TIBETAANSE BOEDDHISTISCHE TRADITIE is bijzonder rijk omdat de leringen van de Boeddha in z'n geheel werden bewaard en gedurende vele eeuwen werden overdacht en ter harte genomen door mediterende Boeddhisten en zo tot volle wasdom van hun geestesleven hebben kunnen leiden. Dit terwijl door diverse potentaten in India en China met verplichte boekverbrandingen en vervolging van Boeddhistische geestelijken werd getracht om het Boeddhisme te vernietigen...

De Kagyu orde of linie (´lineage´) droeg veel bij aan deze traditie, door de realisaties en de leringen van haar buitengewone praktikanten, waaronder: Marpa Lotsawa, de grote vertaler; Jetsun Milarepa, Tibet's grootste yogi; en nog immer doorlopend met de opeenvolging van nu zeventien Gyalwa Karmapas, de opvolgers van Gampopa die de belangrijkste leerling van Milarepa (1052-1135) was.

Deze traditie continueert zonder onderbreking tot op de dag van vandaag en de leringen van verlichte Kagyu meesters worden beschouwd als 's werelds meest kostbare juwelen van spiritueel inzicht en praktische steun bij leven en dood.

De hier behandelde onderwerpen zijn relevant voor iedere student die geïnteresseerd is in het leren kennen van het Tibetaans Boeddhisme en de Tibetaanse cultuur. Ieder onderwerp omvat een korte inleiding en bevat links naar gerelateerde leringen, alsmede naar vragen aan en antwoorden van de grote Kagyu meesters over de besproken onderwerpen.

Deze sectie van de Nederlandse Kagyu website zal in de komende tijd verder in het Nederlands worden vertaald. Op dit moment kunnen wij slechts nog verwijzen naar de hieronder staande Engelse versies met Dharma informatie. Mocht u vanuit onze Engelstalige zuster-website in Amerika willen terugkeren naar de www.karmakagyu.nl site, dan gelieve u op de terugknop van uw browser te klikken of deze webpagina op te slaan onder uw favorieten, c.q. bookmarks.


Introduction to Buddhism

Turning the Mind toward the Dharma

Becoming a Buddhist: Refuge in the Three Jewels

Taming the Mind through Sitting Meditation

Training the Mind in Loving-kindness and Compassion

Developing the Mind through Sadhana Practice

Cultivating Insight into the Nature of Things as They Are


Dorje symboolEen kleine, meestal bronzen, staf die lama's in hun rechterhand houden bij rituelen (met een bel in de linker).
De dorje symboliseert de bliksemschicht van verlichting...... het moment waarop de mediterende de ware aard van de geest ziet en van het lijdende ego wordt verlost.

WWW.KARMAKAGYU.NL