HoofdmenuKarma van Karma - deze knop linkt naar de websites van de Karmapa en de Kagyupa.Deleg voor geluk en juistheid - deze knop linkt naar de home page.Chö is dharma - deze knop linkt naar de dharmaleer.Phel betekent praktiseren - deze knop linkt naar het programma van meditatiecursussen en inwijdingen.Ling is plaats in het Tibetaans - achter deze knoop vindt u informatie over het centrum te Hantum. Symbool voor Tibet en het Tibetaanse Boeddhisme

OVER ONZE RINPOCHE
Symbool voor Tibet en het Tibetaanse Boeddhism HoofdmenuKarma van Karma - deze knop linkt naar de websites van de Karmapa en de Kagyupa.Deleg voor geluk en juistheid - deze knop linkt naar de home page.Chö is dharma - deze knop linkt naar de dharmaleer.Phel betekent praktiseren - deze knop linkt naar het programma van meditatiecursussen en inwijdingen.Ling is plaats in het Tibetaans - achter deze knoop vindt u informatie over het centrum te Hantum.

Chödje Lama Gawang Rinpoche

Lama Gawang Rinpoche is op 6 september 2014, op 86 jarige leeftijd de meditatie van het sterven, Thukdam, ingegaan na een leven volkomen gewijd aan het geluk en welzijn van alle levende wezens.


Gyalwa Karma and Gawang RinpocheAls jongen van zeven jaar oud werd Gawang in het Tibetaanse Kyobdrak klooster opgenomen voor zijn initiële religieuze scholing. Al op zijn negende kreeg hij het inzicht dat meditatie voor hem van wezensbelang was en begon met retraites. Hij mediteerde onder andere op de yidam Dorje Phurba (een Padmasambhava manifestatie) die hij realiseerde. Van zijn 13de tot zijn 30ste jaar kreeg hij onderricht in de diverse religieuze ceremoniën; tormas (ritueel gebak) maken; de heilige lamadansen; het bespelen van rituele instrumenten; en in de esoterische leringen natuurlijk. Op zijn 30ste is hij, vanwege de inval van het Chinese leger, vanuit Tibet naar India gevlucht. Daar aangekomen, is Gawang naar Tso Pema, de heilige plaats van Guru Rinpoche (kostbare meester / Padmasambhava), gegaan. In een grot op de top van de berg heeft hij een lange en intensieve retraite volbracht en realisaties ervaren. Als een yogi leidde hij een ascetisch leven en nam nauwelijks eten tot zich.

Na acht jaar retraite in deze grot kreeg hij van zijn leraren, Zijne Heiligheid de 16de Gyalwa Karmapa en de alom vereerde Kalu Rinpoche, een brief waarin stond dat hij wel lang genoeg in afzondering had gemediteerd en uit zijn grot moest komen om de levende wezens in samsara (de zes rijken van het lijden) te helpen. Gehoorzamend aan deze twee hoogste Kagyu geestelijken van dat moment sloot hij zijn retraite af en vertrok naar het Rumtek klooster in Sikkim, de zetel van de Gyalwa Karmapa in India. Karmapa is de Tibetaanse transliteratie van een uitdrukking in het Sanskriet die vertaald kan worden als "degene die functioneert als de manifestatie van Boeddha-activiteit"; Gyalwa betekent "overwinnende". De Gyalwa Karmapa staat aan het hoofd van de Karma Kagyupa, de grootste Kagyu (praktijk) school.

In Rumtek kreeg hij van ZH de 16de Karmapa de religieuze attributen die nodig zijn om zijn Lama-activiteiten uit te oefenen en hij werd als gezant van de Karmapa naar Nederland gezonden om zich in Noord en Midden Europa bezig te houden met het verbreiden van de Dharma en te ijveren voor het welzijn van de plaatselijke omgeving. Dat doet hij getrouw, nu al tot over zijn tachtigste levensjaar. Zijn wijsheid, humor, uitstraling en activiteiten hebben een weldadige en vredige invloed op een eenieder die hem voor enige tijd heeft meegemaakt, ook op de dieren in en rondom het centrum.

Eerst vestigde hij zich in het Westen van Nederland maar na de schenking van een stuk land met een boerderij te Hantum, Friesland door een jong echtpaar aan ZH de 16de Karmapa, is hij daar neergestreken en heeft zich naast zijn raadgevende en educatieve taken ingezet voor de bouw van een bescheiden tempelcomplex en een majestueuze Stoepa die een heilzame uitwerking op de verre omgeving blijkt te hebben. Vooral vlak voor zonsopgang in de getijden dat de bomen kaal zijn, is het een indrukwekkend schouwspel om de toren van enige afstand als een altruïstisch doch krachtig baken uit de ochtendnevel te zien oprijzen.

Gawang Rinpoche schrijft TibetaansNaast het geven van cursussen; inwijdingen en het verzorgen van speciale diensten (pujas in het Tibetaans, sadhanas in het Sanskriet) - gaat er geen dag voorbij of de Lama houdt zijn reguliere ochtend- en avonddiensten. Dit zijn respectievelijk de Tara puja in de ochtend en de Mahakala puja in de avond. Er zijn velen die - ook al zijn zij niet allen Boeddhist - de heilzame aanwezigheid van Gawang Rinpoche in hun omgeving niet gaarne zouden willen missen. Die waardering is wederzijds want na zijn regelmatige reizen naar andere landen, waaronder India om de grote Kagyu evenementen bij te wonen en zijn ordegenoten te ontmoeten, komt de Lama steeds opgewekt naar Hantum terug om zijn dagelijkse plichten weer op te vatten. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk wordt hij als de plaatselijk hoogste Boeddhistische geestelijke gezien en hij is her en der voortdurend in de weer om zich in te zetten voor het welzijn van zijn omgeving en om de Dharma over te brengen op wie hem daarover wil raadplegen. In 2005, gedurende het 25-jarig regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Beatrix in de Domkerk te Utrecht, was Chödje Lama Gawang Rinpoche op persoonlijke invitatie van HM Beatrix aanwezig als hoogste vertegenwoordiger van het Tibetaans Boeddhisme in Nederland.

Na het overlijden van ZH de 16de Gyalwa Karmapa die bij leven de leermeester en eersthogere in de transmissielijn (de ´root guru´) van Gawang Rinpoche was, heeft het vele jaren geduurd voordat de regenten, waaronder Tai Situ Rinpoche, de wedergeboren Karmapa in Tibet hadden opgespoord aan de hand van de geschreven richtlijnen van de overleden Karmapa. Het is dan voor diens vroegere naasten de vraag of er herkenning zal zijn bij de ontmoeting. Toen Gawang Rinpoche voor het eerst op audiëntie kwam bij de pas opgeleide nieuwe Karmapa, was er geen twijfel meer. De tranen van vreugde om het weerzien stonden bij beiden in de ogen. Voor Gawang Rinpoche is Ogyen Trinley Dorje zonder twijfel de 17de Gyalwa Karmapa - Gawang's wedergeboren ´root guru´.

Gawang Rinpoche wuivendTer afsluiting van deze schets nog iets over zijn naam. Chödje betekent volgens Gawang Rinpoche - met een knipoog - Dharmabaas. Maar meer precies betekent Chö weliswaar Dharma, doch Dje betekent heer ('lord') - een heer van de Dharma dus. Overigens wordt wel eens gedacht dat Lama monnik betekent maar dit is niet correct. In de Kagyutraditie leeft een toekomstig Lama weliswaar gedurende zijn langdurige opleiding celibatair in een klooster, maar kan daarna een functie als geestelijke in de wereldse maatschappij aanvaarden en een huishouding voeren. La betekent hoogste en Ma betekent onder meer moeder; Gawang is zijn gegeven naam en Rinpoche betekent kostbaarheid - een juweel van de leer als het ware. Kortweg noemt men hem doorgaans Gawang Rinpoche en spreekt hem aan als Rinpoche.


Dorje symboolEen kleine, meestal bronzen, staf die lama's in hun rechterhand houden bij rituelen (met een bel in de linker).
De dorje symboliseert de bliksemschicht van verlichting...... het moment waarop de mediterende de ware aard van de geest ziet en van het lijdende ego wordt verlost.
WWW.KARMAKAGYU.NL